Περιγραφή

 

Υπόβαθρο

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας διαθέτει σημαντικό κεφάλαιο γνώσης, αλλά περιορισμένη ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων εν μέρει για τους ακόλουθους λόγους: (α) δυσκολία των εχόντων επιχειρηματικών ιδεών στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών προς τους επενδυτές σχετικά με το πιθανό προϊόν τους. (β) περιορισμένη ικανότητα των τοπικών φορέων υποστήριξης να παρέχουν σύγχρονες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (γ) και οι δύο χώρες παρέχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και έχουν σχετικά αδύναμους δεσμούς μεταξύ ακαδημαϊκών / ερευνητικών και επιχειρήσεις, στο μοντέλο της τριπλής έλικας.

Η πρότασή μας

Το έργο iCBA σκοπεύει να συμβάλει βελτιωτικά σε αυτόν τον τομέα, δημιουργώντας έναν έξυπνο Διασυνοριακό Επιταχυντή για νέες επιχειρήσεις στον τομέα ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών). Οι πιθανοί επιστήμονες και επιχειρηματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία επιτάχυνσης θα περάσουν από μια διαδικασία εκπαίδευσης και καθοδήγησης (mentoring), ξεκινώντας με γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα ΤΠΕ κατάρτισης, συνεχίζοντας με ειδικά σεμινάρια που διεξάγονται από μερικούς από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες της περιοχής. Η διαδικασία θα οδηγήσει σε 15-20 επενδυτικές ιδέες υψηλής δυναμικής, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε επενδυτές και μπορούν να οδηγήσουν σε νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Στόχοι

 

Ο κύριος στόχος του έργου iCBA είναι να παράσχει επιχειρηματική κατάρτιση και καθοδήγηση, ώστε να βοηθήσει άτομα από τη διασυνοριακή περιοχή να δημιουργήσουν τις δικές τους start-ups μέσω ειδικών εργαστηρίων και διαδικτυακών σεμιναρίων, τα οποία μπορούν να τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να βρουν απασχόληση σε υπάρχουσες επιχειρήσεις πιο εύκολα.

Ομάδα Στόχου

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι επίδοξοι επιχειρηματίες με προτεραιότητα στους τομείς του τουρισμού, των αγροτροφικών προϊόντων και των ΤΠΕ, οι οποίοι είναι πολύ ελπιδοφόροι και στις δύο χώρες και είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για δραστηριότητες διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.

Επιπλέον, θα εμπλακούν αρχές, ενδιαφερόμενα μέρη και επενδυτές από ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή. Οι επιχειρηματίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επενδυτές και το ευρύ κοινό σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή αναμένεται επίσης να επωφεληθούν, καθώς οι νέες καινοτόμες start-ups μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της προβληματικής οικονομίας της περιοχής.

Αποτελέσματα Έργου

 

  1. Υλικό προώθησης που περιλαμβάνει έναν διαδικτυακό οδηγό: «Πώς να δημιουργήσετε μια επιχείρηση»
  2. Μια πλατφόρμα διαδικτυακής επικοινωνίας για συνεργασία ομάδων εργασίας εντός ενός επιταχυντή
  3. Μια τομεακή έκθεση μελέτης των ΤΠΕ τομέων στη διασυνοριακή περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τις πιο ωφέλιμες κινήσεις για νέες επιχειρήσεις, μια χρήσιμη αναφορά για την ανάπτυξη διασυνοριακής πολιτικής
  4. Μια ανάλυση των αναγκών κατάρτισης που προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης και τους στόχους της ομάδας-στόχου των νέων επιχειρηματιών στην περιοχή
  5. Ένα σύνολο 11 τριγλωσσικών εξειδικευμένων εκπαιδευτικών μαθημάτων που καλύπτουν θέματα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών έως την προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων που έχουν καταγραφεί για μελλοντική αναφορά
  6. Εκπαίδευση σε 180 άτομα στις 7 μεγαλύτερες διασυνοριακές πόλεις σχετικά με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από την ανάπτυξη ιδεών, καθώς και πτυχές χρηματοδότησης και αγοράς για την ανάπτυξη επιχειρήσεων
  7. 50 αναπτυγμένες και επεξεργασμένες επιχειρηματικές ιδέες για start-ups που βασίζονται σε ΤΠΕ στη Διασυνοριακή Περιοχή
  8. 30 αναλυτικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία μεταξύ νέων εχόντων επιχειρηματικών ιδεών και ώριμων start-ups ή υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμόνων
  9. Παρουσίαση 15-20 επενδυτικών ιδεών με στόχο την προσέλκυση χρηματοδότησης που παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση με τη συμμετοχή VCs και διεθνών επενδυτών.