ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 2316 018635
E-mail: info@thessinnozone.gr

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. (ΑΖΚ) είναι ο διαχειριστικός φορέας που ανέλαβε τη διαχείριση και ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΖΚ ιδρύθηκε με στόχο τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε διεθνή κόμβο για την ανάπτυξη της γνώσης και της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, προκειμένου να συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό εταιρειών που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τηλ: +30 2310 253477
E-mail: contact@seerc.org

Το SEERC είναι ένα ερευνητικό κέντρο του CITY College, Διεθνής Σχολή του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ, που ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική, νομική οντότητα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, το 2003. Διενεργεί διεπιστημονική έρευνα στους τομείς της Καινοτομίας Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, Τεχνολογιών Πληροφορίας & Τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνικής & Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Η αποστολή του SEERC είναι να υποστηρίξει τη σταθερή και ομαλή ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τη διεξαγωγή καθαρής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ολόκληρη την περιοχή.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Τηλ: +30 2310 365120
E-mail:

 

Το Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας – Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε με στόχο την ίδρυση του πρώτου επιχειρηματικού πάρκου υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και την επίλυση ορισμένων προβλημάτων των εταιρειών του κλάδου καθώς και τη δημιουργία ενός πλέγματος σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιριών.

UIST ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τηλ: +389 46 511 000
E-mail: contact@uist.edu.mk

Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφοριών (UIST) «Απόστολος Παύλος», είναι ένα κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στην Οχρίδα και κατέχει την 4η θέση από 20 πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Τηλ: +389 23099 481
E-mail: info@ncdiel.mk

Η αποστολή του NCDIEL (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Μάθησης) είναι η προώθηση, υποστήριξη και ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής μάθησης, με στόχο τη μείωση της ανεργίας μέσω της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και την ενίσχυση του τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της αύξησης των δεξιοτήτων καινοτομίας και τεχνολογικής τεχνογνωσίας στην εθνική οικονομία.

YES FOUNDATION

Τηλ: +389 (0)2 3103 660
E-mail: info@yes.org.mk

Το YES Foundation στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης των νέων μέσω της ενίσχυσης δεξιοτήτων και ικανοτήτων για (αυτο) απασχολησιμότητα, συμμετοχή νέων, προγράμματα συλλογικής συνεργασίας και ηγετικές πλατφόρμες για τη διάδοση αλλαγών και συνηγορίας.