Главната цел на проектот iCBA е да обезбеди обука за претприемачи и менторство, со главна цел да им помогне на луѓето од прекуграничната област да создадат свои старт-ап компании, преку стручни лаборатории и вебинари, што може да им овозможи да започнат сопствен бизнис или полесно да најдат вработување во постојните бизниси.