Ο κύριος στόχος του έργου iCBA είναι να παράσχει επιχειρηματική κατάρτιση και καθοδήγηση, ώστε να βοηθήσει στη δημιουργία και στήριξη νεοφυών (start-up) επιχειρήσεων στην διασυνοριακή ζώνη του Προγράμματος. Η στήριξη περιλαμβάνει ειδικά εργαστήρια και διαδικτυακά σεμινάρια και υποστήριξη πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές, μέσω της δημιουργίας του iCBA ευφυούς επιχειρηματικού επιταχυντή.